Viewed 41485 times

Plotted 6 Aana and 10 Anna land on sale near Jorpati.

Price: Rs. 6,40,00,000  | Land Area: 1 ropani   - Posted about 1 months ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu, Gokarneshwar, Pragati Nagar Marg
150M from Venus Public School.

Land Area:
1 ropani

Price:
Total Price: Rs. 6,40,00,000
Unit Price: Rs. 40,00,000 per anna


Access:
  • 13 ft./m. access road width
  • Black-topped Road
  • 150 meter from the main road
Property Description
जोरपाटीमा आकर्षक १० आना र ६ आना जग्गा बिक्रीमा छ । यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले 16 आना जग्गाको सम्पूर्ण टुक्रा किन्न सक्नुहुन्छ। खानेपानी, निकास, बिजुली, केबल टिभी, टेलिफोन लाईन जस्ता सबै आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध छन्।

Other Features


   Map: